Afkoma af fjárfestingastarfsemi

Fjárfestingaaeignir

1. Jan 2017
31. Des 2017

Fjárfestingatekjur í m.kr

Eignir á móti tjónaskuld (18 ma. kr.)

Stærstu eignir á móti tjónaskuld í m.kr.

Eignir á móti eigin fé (17 ma. kr.)

Stærstu eignir á móti eigin fé í m.kr.